View Post

Syyskokous to 22.11. klo 17.30 koululla

Hyvä jäsen, jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella – tule mukaan syyskokoukseen päättämään asioista! Össin tarjoama liikunta on vakiinnuttanut paikkansa alueemme asukkaiden arjessa. Össin toimintaan kuluneen vuoden aikana on osallistunut reilusti yli 300 henkilöä. Yli puolet osallistujista on lapsia (alle 18v) ja puolet kaikista jäsenistä osallistuu useamman kerran viikossa Össin tarjoamiin liikuntaryhmiin. Tämä on paljon liikuttu – hienoa! Össin olemassaolo perustuu kävijöiden aktiivisuuteen ja halukkuuteen tulla mukaan organisoimaan Össin toimintaa. Ensi kaudelle on alustavasti suunniteltu jatkaa kaikkia olemassa ryhmiä. Viikkotarjonnassa on tällä hetkellä kaksi sählyvuoroa, päivittäin yksi jumppa ja lapsille on kolme temppukerhoa, satu- ja alkeisbaletti, showdance sekä iltapäivisin on koululaisten EasySport liikuntakerhoja neljä eri ryhmää. Loma-aikoina lapsille on liikuntaleirejä. Nämä aktiviteetit työllistävät vuosittain yli 30 ohjaajaa, joista puolet työskentelee säännöllisesti läpi vuoden vakiotuntien ohjaajina. Seuraavan kauden liikuntatarjonnan suunnittelussa on tarkoitus huomioida entistä paremmin ikääntyvät ihmiset (50+) ja saada kuntoliikunnan pariin lisää nuoria (15 v. ->). Kaiken tämän toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteuttamiseen tarvitsemme aktiivisen hallituksen. Ensi vuoden toiminnan suuntalinjojen päättämisen ohella hallituksen ja puheenjohtajan valinta on syyskokouksen päätehtäviä. Valittu hallitus toteuttaa ja valvoo yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä. Tervetuloa mukaan syyskokoukseen vaikuttamaan! Liikuntaterveisin, Puheenjohtajanne Riikka Sulkamo-Mäkinen

View Post

ÖSSIN SYYSKOKOUS 20.11.2017 klo 18

KUTSU ÖSSIN SYYSKOKOUKSEEN 2017 Maanantaina 20.11. kello 18.00 Sakarinmäen koululla Puheenjohtajan saate Toivon, että mahdollisimman moni jäsenistä pääsisi mukaan keskustelemaan Össin tulevaisuudesta ja toivotusta liikuntatarjonnasta. Össin olemassaolo perustuu kävijöiden aktiivisuuteen ja halukkuuteen tulla mukaan organisoimaan Össin toimintaa. Uudet nettisivut ja uusi ilmoittautumisjärjestelmä myClub vähentävät tulevaisuudessa huomattavasti hallinnollisia töitä, mutta auttavia käsiä ja valvovia silmiä tarvitaan lisää. Koulun muututtua omavalvontakouluksi, tarvitsemme entistä enemmän aktiivisia toimihenkilöitä mukaan. Össin tarjoama liikunta on vakiinnuttanut paikkansa alueemme asukkaiden arjessa. Tällä hetkellä Össin liikuntaryhmiin osallistuu Östersundomin alueelta ja sen lähistöltä yli 200 henkilöä. Lähes puolet kaikista jäsenistä osallistuu useamman kerran viikossa Össin tarjoamiin liikuntaryhmiin. Viikkotarjonnassa on tällä hetkellä erilaisia jumppatunteja, kaksi sählyvuoroa ja lapsille temppukerhoja, balettia, showdancea ja erilaisia koululaisten EasySport liikuntakerhoja. Loma-aikoina lapsille järjestetään liikuntaleirejä. Kaikkeen tämän organisointiin seura tarvitsee aktiivisen hallituksen. Ensi vuoden suunnittelun ohella hallituksen ja puheenjohtajan valinta on syyskokouksen päätehtäviä. Jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella tarjolla – tule mukaan hallitukseen! Liikuntaterveisin, Puheenjohtajanne Riikka Sulkamo-Mäkinen Össin syyskokous 2017 esityslista 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 6 Päätetään jäsenyydestä muissa …