Syyskokous to 22.11. klo 17.30 koululla

Hyvä jäsen, jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella – tule mukaan syyskokoukseen päättämään asioista!

Össin tarjoama liikunta on vakiinnuttanut paikkansa alueemme asukkaiden arjessa. Össin toimintaan kuluneen vuoden aikana on osallistunut reilusti yli 300 henkilöä. Yli puolet osallistujista on lapsia (alle 18v) ja puolet kaikista jäsenistä osallistuu useamman kerran viikossa Össin tarjoamiin liikuntaryhmiin. Tämä on paljon liikuttu – hienoa!

Össin olemassaolo perustuu kävijöiden aktiivisuuteen ja halukkuuteen tulla mukaan organisoimaan Össin toimintaa. Ensi kaudelle on alustavasti suunniteltu jatkaa kaikkia olemassa ryhmiä. Viikkotarjonnassa on tällä hetkellä kaksi sählyvuoroa, päivittäin yksi jumppa ja lapsille on kolme temppukerhoa, satu- ja alkeisbaletti, showdance sekä iltapäivisin on koululaisten EasySport liikuntakerhoja neljä eri ryhmää. Loma-aikoina lapsille on liikuntaleirejä.

Nämä aktiviteetit työllistävät vuosittain yli 30 ohjaajaa, joista puolet työskentelee säännöllisesti läpi vuoden vakiotuntien ohjaajina. Seuraavan kauden liikuntatarjonnan suunnittelussa on tarkoitus huomioida entistä paremmin ikääntyvät ihmiset (50+) ja saada kuntoliikunnan pariin lisää nuoria (15 v. ->). Kaiken tämän toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteuttamiseen tarvitsemme aktiivisen hallituksen.

Ensi vuoden toiminnan suuntalinjojen päättämisen ohella hallituksen ja puheenjohtajan valinta on syyskokouksen päätehtäviä. Valittu hallitus toteuttaa ja valvoo yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä. Tervetuloa mukaan syyskokoukseen vaikuttamaan!

Liikuntaterveisin,

Puheenjohtajanne Riikka Sulkamo-Mäkinen