Image
Image
Image

Östersundomin sisu – Össi ry


Y-tunnus: 2245104-8
Perustettu 1.12.2008
Jäseniä 235, joista aikuisia 113 ja lapsia 122 (vuonna 2016)


Yleistä tietoa össistä


Östersundomin Sisu – Össi ry:n on alun perin sipoolainen, tätä nykyä helsinkiläinen urheiluseura. Össi on perustettu 1.12.2008, mutta urheiluseuran juuret ulottuvat pidemmälle Sipoo-aikaan, jolloin ennen Helsinki-liitosta alueella toimivat asukasyhdistykset – Landbon ja Puroniityn asukasyhdistys sekä Karhusaari-Seura – järjestivät kukin liikuntatoimintaa ja niistä yhdistämällä perustettiin Östersundomin Sisu – Össi ry. Össi on kuluneiden vuosien aikana vakiinnuttanut paikkansa alueen asukkaiden keskuudessa tarjoten laadukasta ja monipuolista liikuntaa lähikoululla Sakarinmäessä. Seura on koulun merkittävin iltakäyttäjä.

Össi järjestää lapsille edullisia perusliikuntataitoja opettavia liikuntakerhoja ja lajikokeiluja sekä koululaisille päivisin ilmaisia EasySport liikuntakerhoja. Koulujen loma-aikoina on koululaisille tarjolla liikunnallisia päiväleirejä, joissa tarjoillaan lämmin lounas. Aikuisväestölle on tarjolla monipuolista peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa.

Össin periaatteena ei ole tuottaa voittoa vaan toimia liikunnallisen elämäntavan edistäjä ja saada mahdollisimman paljon ihmisiä liikkumaan ja tuottaa heille liikuntaelämyksiä. Lasten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa lapsia ja nuoria kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren.

Östersundomin Sisu – Össin toiminnan lähtökohtana ovat seuran jäsenet. Seuratoiminnan tavoitteena on ollut tarjota jäsenkunnalle innostavia kokemuksia ja liikuntaelämyksiä. Össin liikuntakalenteriin valitaan edellisten kausien hyväksi todettuja kerhoja. Uusia kerhoja perustetaan mahdollisuuksien mukaan saatujen palautteiden perusteella. Uusia lajeja haetaan asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Jos joku ryhmä ei jostain syystä toimi, se lakkautetaan. Össin rooli aikuisväestön työkuntoa ylläpitävänä liikuntaharrastuksen järjestäjänä on merkittävä.

Jäsenistö
Össissä liikkuu yli 250 henkilöä, joista osa useamman kerran viikossa. Seuran jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 235, joista aikuisia 113 ja lapsia 122. Jäsenmäärässä ei ole huomioitu EasySport toimintaan osallistuneita, sillä Össin tarjoamat EasySport liikuntakerhot ja kesäleirit ovat tarjolla kaikille eikä tarvitse olla jäsen osallistuakseen niihin.

Niin aikuisten kuin lasten edullisten ja maksuttomien Easy Sport liikuntaharrastusmahdollisuuksien turvaaminen Östersundomin alueella muodostuu tulevaisuudessa keskeiseksi haasteeksi nousevien kulujen myötä. Yhteistyö Helsingin kaupungin liikuntaviraston, koulujen, muiden yhdistysten vakiintunut ja tuonut lisäedellytyksiä toimintaan.

Kattojärjestöt
Össi on jäsenenä SUL:ssa (Suomen urheiluliitto ry) ja ESLU:ssa (Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry).