Hyvä jäsen, jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella – tule…

Hyvä jäsen, jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella – tule…

Hyvä jäsen, jos haluat vaikuttaa mitä tunteja ja lajeja on ensi kaudella – tule mukaan syyskokoukseen päättämään asioista!

Össin tarjoama liikunta on vakiinnuttanut paikkansa alueemme asukkaiden arjessa. Össin toimintaan kuluneen vuoden aikana on osallistunut reilusti yli 300 henkilöä. Yli puolet osallistujista on lapsia (alle 18v) ja puolet kaikista jäsenistä osallistuu useamman kerran viikossa Össin tarjoamiin liikuntaryhmiin. Tämä on paljon liikuttu – hienoa!

Össin olemassaolo perustuu kävijöiden aktiivisuuteen ja halukkuuteen tulla mukaan organisoimaan Össin toimintaa. Ensi kaudelle on alustavasti suunniteltu jatkaa kaikkia olemassa ryhmiä. Viikkotarjonnassa on tällä hetkellä kaksi sählyvuoroa, päivittäin yksi jumppa ja lapsille on kolme temppukerhoa, satu- ja alkeisbaletti, showdance sekä iltapäivisin on koululaisten EasySport liikuntakerhoja neljä eri ryhmää. Loma-aikoina lapsille on liikuntaleirejä.
Nämä aktiviteetit työllistävät vuosittain yli 30 ohjaajaa, joista puolet työskentelee säännöllisesti läpi vuoden vakiotuntien ohjaajina. Seuraavan kauden liikuntatarjonnan suunnittelussa on tarkoitus huomioida entistä paremmin ikääntyvät ihmiset (50+) ja saada kuntoliikunnan pariin lisää nuoria (15 v. ->). Kaiken tämän toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteuttamiseen tarvitsemme aktiivisen hallituksen.
Ensi vuoden toiminnan suuntalinjojen päättämisen ohella hallituksen ja puheenjohtajan valinta on syyskokouksen päätehtäviä. Valittu hallitus toteuttaa ja valvoo yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä. Tervetuloa mukaan syyskokoukseen vaikuttamaan!

Össin syyskokous 2018
Torstaina 22.11.2018. kello 17.30 Sakarinmäen koululla

Esityslista
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
Hallitus 2018
Riikka Sulkamo-Mäkinen, pj => erovuorossa, käytettävissä
Marjut Kamppinen => erovuorossa, käytettävissä
Päivi Iskanius
Maria Hokkanen => erovuorossa, käytettävissä
Ari Mattila => erovuorossa, käytettävissä
Mari Ratilainen => erovuorossa, ei jatka
Maria Blomqvist => erovuorossa, jatkaa varajäsenenä
(Elina Säde => erosi hallituksesta kesken kauden 2018)
Mikko Kallioranta => erovuorossa, jatkaa
Anne Kemppainen
Anni Loukomies
Säde Kallioranta => erovuorossa, ei jatka
Vara: Maria Wiklund => erovuorossa, ei jatka
11 Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminantarkastajia
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

Liikuntaterveisin,
Puheenjohtajanne Riikka Sulkamo-Mäkinen
Shared to Össi