Muutoksia harjoituksiin

23.11.2020
Aikuisten harrastustoiminta keskeytetään kaupungin sisätiloissa salibandyn osalta 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi.

Rajoitus ei koske ryhmäliikuntaa, toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät koko harjoituksen ajan. Osallistujamäärä tuolloin on 20 henkilö (mukaan lukien ohjaaja).

Össin jumpparyhmissä osallistujamäärät ovat olleet alle 20 henkilöä per ryhmä, paitsi maanantain ja keskiviikon ryhmissä. Siksi Maanantain ja keskiviikon jumppatunneille ilmoittaudutaan joka kerta erikseen myClubin kautta (kuten kesäjumpat). Jotta osallistumispaikkoja riittää kaikille halukkaille, toivomme, että varaatte per viikko paikan vain joko maanantain tai keskiviikon tunnille. Kun saamme kuvauskaluston kuntoon, lähetämme maanantain ja keskiviikon tunnit striimattuna suorana lähetyksenä, jolloin jumpata voi myös kotoa käsin.

Kasvomaskin käyttöä edellytetään sisäliikuntatiloissa. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.
Liikuntapaikkoihin ei saa tulla oireisena. Aiemmin annetut korona-ajan turvaohjeet edelleen voimassa.

Ilmoittaumislinkit näkyvät https://ostersundominsisu.fi/ilmottaudu/ Össin nettisivuilla ja myClubiossa henkilöille, joilla on tunneille osallistumisoikeus.

20.11.2020 | YLEINEN
Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun
(Päivitetty 23.11.2020 klo 10.30)
Lähde: https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Suomen hallitus teki 23.10.2020 periaatepäätöksen paikallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensivat periaatepäätöstä omalla suosituksellaan sisätiloissa järjestettävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan osalta.

Hallituksen periaatepäätös sekä OKM:n ja THL:n suositus antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksista tekee kukin kunta.

Lisätietoa koronaepidemiasta Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n sivuilla.

Seuratoiminta – yleiset suositukset harjoitustoimintaan
Olympiakomitean suositukset terveysturvalliseen seurojen harjoitustoimintaan:

Harjoitukseen ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harjoituksen, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
Harjoitukseen kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harjoituksen aikana.
Välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen.
Harjoitukseen osallistuvat menevät harjoitustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoituksensa ja poistuneet tilasta. Oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan.
Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harjoitukseen osallistuvien ryhmään kerrallaan.
Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on oltava saatavilla harjoituksen aikana.
Olympiakomitean toimintaohjeet lajien huippu-urheiluun koronavirusepidemian aikana huomioidaan soveltuvin osin myös lajin muussa harjoitustoiminnassa.

Seuratoiminta – suositukset aikuisten harrastustoimintaan
Käsitteet

Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa.
Harrastusjoukkueella tarkoitetaan joukkuelajien harrastamisen ryhmää.
Harrastusryhmällä tarkoitetaan yksilö- ja ryhmälajien harrastamisen ryhmää.
Harrastamista ei ole joukkuelajien maajoukkuetoiminta eikä ammattilais- ja puoliammattilaissarjat, joissa joukkueiden pelaajille maksetaan palkkaa tai palkkioita, ja ottelut ovat yleisötapahtumia. Harrastamista eivät ole myöskään joukkuelajien sarjatasot, joissa ottelut ovat yleisötapahtumia.
Harrastamista ei ole ammattilaisuuteen tai puoliammattilaisuuteen tähtäävä joukkuelajien ylimpien juniorisarjojen toiminta (U20).
Harrastamista ei ole yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoiminta, SM-tason kilpailutoiminta eikä kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu.
Suositukset

Suositukset terveysturvalliseen sisätiloissa tapahtuvaan aikuisten (yli 20-vuotiaat) yksilö-, ryhmä- ja joukkuelajien harrastamiseen koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe):

Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan.
Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
Koronaepidemian kiihtymisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat suositukset:

Lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla. Tämä on tärkeätä erityisesti joukkue- ja kamppailulajeissa.
Harrastusjoukkue ei matkusta otteluihin ja kilpailuihin oman alueen ulkopuolelle.
Koronaepidemian leviämisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat lisäksi seuraavat suositukset:

Sisätiloissa tapahtuva aikuisten harrastustoiminta joukkue- ja kontaktilajeissa keskeytetään. Sisätiloissa tapahtuvia aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä.
Muiden lajien harrastustoiminta suoritetaan vain omassa harrastusryhmässä.

Seuratoiminta – suositukset kilpailutoimintaan ja yleisötilaisuuksiin (esimerkiksi urheilukilpailut)

Eri aluehallintovirastojen alueilla on voimassa erilaisia kokoontumisrajoituksia. Rajoituspäätökset löytyvät aluehallintoviraston sivuilta.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja vaatia kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan.

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa yleisön tarpeellisuutta tulee vakavasti harkita huomioiden käytettävissä oleva tila ja yleisön aiheuttama tartuntariski.

Liikunta
Suosittelemme kaikille suomalaisille omatoimista liikunnan ja urheilun harrastamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden.