Östersundomin Sisu – Össi ry shared a post

Östersundomin Sisu – Össi ry shared a post

Sipoon Liikuntapalvelut – Sibbo idrottstjänster

Tervetuloa tutustumaan Söderkullan uusiin kuntoportaisiin sekä kuntopolun uusittuihin ulkokuntoilulaitteisiin!
Sibbo-Vargarnan yleisurheilujaoston Millenium Wolves -nuoret antavat vinkkejä rapputreeniin ja opastavat ulkokuntoilulaitteiden käytössä.
100 ensimmäistä ylimmälle rapulle kiivennyttä saa Sipoo-tuotelahjan!

Välkommen att bekanta dig med de nya motionstrapporna och de förnyade utegymnastikredskapen i Söderkulla!
Millenium Wolves -unga från Sibbo-Vargarnas friidrottssektion tipsar om trappträning och ger råd för utegymnastikredskapen.
De 100 första som stiger upp till den översta trappan får en Sibbo-produkt!

Kuntoportaiden avajaiset / Invigning av motionstrapporna