Voimistelurenkaissa temppuilevat iloiset lapset

Koronainfo 9.1.2022

Lasten toiminta käynnistyy 10.1.2022, aikuisten toiminta jäissä 24.1.2022 asti

Sisäliikuntatilat ovat suljettuina 24.1.2022 saakka 19-vuotiailta ja sitä vanhemmilta (paitsi ammattiurheilijat). Tästä syystä Össin tarjoama aikuisten harrasteliikunta Sakarinmäen koululla käynnistyy aikaisintaan 25.1.2022. Ilmoittautukaa kuitenkin mukaan toimintaan, jotta saamme kauden joustavasti käyntiin salien avauduttua – hyvitämme maksuissa sulkuajan! Koskee myös perhehulinat ryhmää.

Anytime-korttilaisille (jumpat) ja sählynpelaajille hyvitämme sulkuajan, kun sulkuajan lopullinen pituus selviää. 14-kerran jumppakortteja hyvitys ei koske. Esim. Jos sulku kestää 24.1. asti hyvitys on 13,27 € / anytimekortti, jos sulku on tammikuun loppuun, niin hyvitys on 22,50 €. Tästä syystä anytimekorttilaisten ja sählymiesten ei tarvitse maksaa osallistumismaksua eräpäivään mennessä ja laskut voi pitää avoinna siihen asti, kunnes kausi käynnistyy (koskee siis ainoastaan anytime-kortteja sekä miestensählyä).
Tilat ovat kuitenkin avoinna rajoituksin ja Lasten ja nuorten harrastustoiminta käynnistyy ma 10.1.2022 alkaen aiemman infon mukaisesti.

Järjestämme lasten temppukerhoja, EasySport ja FunActioin harrasteryhmiä voimassaolevin koronaohjeiden mukaisesti. Hallitus on suositellut LASTEN JA NUORTEN sisäharrastuksia keskeytettäväksi. Asiasta tekee aluehallintovirasto päätöksen loppuviikosta. Tällä hetkellä aluehallintovirastot ovat mahdollistaneet sisäliikuntatilojen käytön vuoden 2003 jälkeen syntyneille. Lähetämme lisäinfoa tilanteen muuttumisen mukaan.

Huoltajat eivät voi toistaiseksi osallistua avustajina mukaan lasten temppukerhoihin – tästä syystä tunnilla mukana on apuohjaaja.

Harrastustoiminnan järjestäjä varmistaa, että
Toimintaan osallistuvilla 16-18–vuotiailla on koronapassi.
Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, eli ei oteta yleisöä.
Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.
Ohjatun harrastustoiminnan järjestäjät laativat terveysturvallisuussuunnitelman, josta ilmenee, että toiminnan järjestäjä noudattaa yllä kuvattuja ohjeita ja jonka on oltava osallistujien nähtävillä.