Korona-ajan ohjeet

Stay at home

Korona-ajan ohjeet

Hyvinvointi on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää ja haluamme tehdä Össissä kaikkemme, jotta tarjolla on ohjattua mielekästä toimintaa  koronakriisin aikana. Liikunnalla on merkittävä vaikutus ihmisten henkiseen kestävyyteen ja terveyteen. Vastuullisella toiminnalla taataan palvelujen jatkuminen myös kriisin keskellä. Yhdessä pystymme minimoimaan koronaviruksen leviämisen keskuudessamme. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Kyseessä on yhteinen ponnistus. Pidetään palvelut pyörimässä jatkossakin.

Seuraamme jatkuvasti tilannetta, rajoituksia muutetaan ja päivitetään tarpeen mukaan, mikäli tuntien turvallinen järjestäminen ja tilojen käyttö sitä edellyttää. Mikäli toimintaan tulee koronasta johtuvia rajoituksia kesken kautta, ensisijaisesti pyrimme siirtämään ryhmäliikuntatunnit verkkoon ja järjestämään niin lapsille kuin aikuisille ulkona ohjattua liikuntaa pienryhmissä. Jatkamme harjoituksia salissa heti, kun se on mahdollista.

Mikäli kausi keskeytyy, emmekä pysty järjestämään toimintaa siten, kuten olemme luvanneet, niin kausimaksusta palautetaan pitämättä jääneiden tuntien osuus. Maksunpalautuksista tarkemmin infoa  Hinnasto-sivulta.

Toimintaohje kevätkausi 2022

Koronainfo 31.1.2022

Koronainfo - rajoituksia lievennetään 1.2. lähtien!

"Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut 31.1.2022 päätökset, joilla lievennetään ja puretaan koronarajoituksia Helsingin ja Uudenmaan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva päätös, jolla on määrätty tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja suljettavaksi, kumotaan kokonaan. Kumoaminen tulee voimaan huomisesta 1.2.2022 alkaen. Kaikki tähän asti suljetut tilat voi siis avata tiistaina yleisön ja osallistujien käyttöön, mutta tilojen käytössä täytyy huolehtia edelleen terveysturvallisuudesta. "

 • Aikuisten toiminnan osalta kevätkausi käynnistyy siis huomenna 1.2. normaalin lukujärjestyksen mukaisesti, huomenna ÖssiFlow- tuntien merkeissä klo 18.30-19.30.
 • Miesten sähly alkaa ke 2.3. klo 19-20.
 • Perhehulinat liikuntaryhmä jatkaa tiistaista 1.2. lähtien toimintaansa (klo 17.00-18.30).
 • Muu lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta jatkuu normaalisti, poikkeuksena, että huoltajat voivat tulla saattamaan lapsia perille asti.

Aikuisten liikunnan (ryhmäliikunta/sähly) maksuhyvityksistä ja/tai kauden pidentämisestä lähetämme lähipäivinä erillisen tiedotteen.

 

Harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.  
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa. 
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena. 
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.  
 • Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.  
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia. 
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi. 
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.  
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, eli ainoastaan istumapaikallisten enintään 50 hengen tilaisuudet ovat sallittuja. 
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.  
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.  

Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.  

Rajoitukset 25.1.-7.2.2022

LASTEN TOIMINTA "NORMAALISTI", AIKUISTEN TOIMINTA JÄISSÄ 7.2.2022 ASTI

Koronainfo 9.1.2022

Rajoitukset 11.1.-24.1.2022

LASTEN TOIMINTA KÄYNNISTYY 10.1.2022, AIKUISTEN TOIMINTA JÄISSÄ 24.1.2022 ASTI

Sisäliikuntatilat ovat suljettuina 24.1.2022 saakka 19-vuotiailta ja sitä vanhemmilta (paitsi ammattiurheilijat). Tästä syystä Össin tarjoama aikuisten harrasteliikunta Sakarinmäen koululla käynnistyy aikaisintaan 25.1.2022. Ilmoittautukaa kuitenkin mukaan toimintaan, jotta saamme kauden joustavasti käyntiin salien avauduttua – hyvitämme maksuissa sulkuajan! Koskee myös perhehulinat ryhmää.

Anytime-korttilaisille (jumpat) ja sählynpelaajille hyvitämme sulkuajan, kun sulkuajan lopullinen pituus selviää. 14-kerran jumppakortteja hyvitys ei koske. Esim. Jos sulku kestää 24.1. asti hyvitys on 13,27 € / anytimekortti, jos sulku on tammikuun loppuun, niin hyvitys on 22,50 €. Tästä syystä anytimekorttilaisten ja sählymiesten ei tarvitse maksaa osallistumismaksua eräpäivään mennessä ja laskut voi pitää avoinna siihen asti, kunnes kausi käynnistyy (koskee siis ainoastaan anytime-kortteja sekä miestensählyä).
Tilat ovat kuitenkin avoinna rajoituksin ja Lasten ja nuorten harrastustoiminta käynnistyy ma 10.1.2022 alkaen aiemman infon mukaisesti.

Järjestämme lasten temppukerhoja, EasySport ja FunActioin harrasteryhmiä voimassaolevin koronaohjeiden mukaisesti. Hallitus on suositellut LASTEN JA NUORTEN sisäharrastuksia keskeytettäväksi. Asiasta tekee aluehallintovirasto päätöksen loppuviikosta. Tällä hetkellä aluehallintovirastot ovat mahdollistaneet sisäliikuntatilojen käytön vuoden 2003 jälkeen syntyneille. Lähetämme lisäinfoa tilanteen muuttumisen mukaan.

Huoltajat eivät voi toistaiseksi osallistua avustajina mukaan lasten temppukerhoihin – tästä syystä tunnilla mukana on apuohjaaja. Aikuiset voivat saattaa lapsen harrastukseen, mutta eivät oleskella koulun tiloissa harjoitusten ajan. Saattajalla on oltava koronapassi ja hänen tulee käyttää maskia.

28.12.2021–10.1.2022 rajoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 23.12.2021 uusista kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen tarjontaa rajoittavista linjauksista. Niiden johdosta Helsingin kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat ovat suljettuina 28.12.2021–10.1.2022 muilta paitsi alle 18–vuotiailta ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvilta.

Aikuiset voivat saattaa lapsen harrastukseen, mutta eivät oleskella koulun tiloissa harjoitusten ajan. Saattajalla on oltava koronapassi ja hänen tulee käyttää maskia.

Aikuisten kausi käynnistyy aikaisintaan 11.1.2021, jos edellä mainitut rajoitukset päättyvät.

Harrastustoiminnan järjestämisessä:​

 • Harrastustoiminnan järjestäjänä varmistamme, että toimintaan osallistuvilla 16–18-vuotiailla on koronapassi​
 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.​
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.​
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.​
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.​
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.​
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.​
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.​
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.​
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, eli ei oteta yleisöä.​
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.​
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.​
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Koronapassi
Kaupungin sisätiloissa toteutuvassa harrastustoiminnassa edellytetaan koronapassia harrastukseen osallistuvilta, jos on 16-vuotias tai sitä vanhempi.
Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen aluehallintoviraston määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Muiden asiakasryhmien osalta ei poikkeuksia voida lain mukaan tehdä. Tästä syystä myös lapsiaan harrastuksiin tuovilta aikuisilta koronapassi kysytään sisäänpääsyn edellytyksenä. HUOM! Koronapassiksi kelpaa jatkossa myös EU:n ulkopuolella myönnetty koronapassi.

Olemme laatineet terveysturvallisuussuunnitelman ohjattun harrastustoimintaa tarjoamisesta. Se on nähtävillä Össin ilmoitustaululla liikuntasalin käytävällä ja musakärryssä.

Toimintaohje syyskausi 2021

Olemme toimittaneet terveysturvallisuusselvituksen kaupungille toiminnan järjestämisestä. Harrastustoiminnan sekä kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä on huomioitava:

 • Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
 • Kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää vähintään kahden metrin turvavälin.
 • Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmiä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Tarpeetonta oleskelua pukuhuone- ja WC-tiloissa tulee välttää
 • Toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä:Aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksista

Turvaohjeet:
➜ Turvaväli 2 metriä
➜ Maskin käyttö on pakollinen yli 12-vuotiailla, kun saatetaan alle kouluikäisiä lapsia 
➜ Toiminta totutetaan ilman lähikontakteja. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten: oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Muista:
- Harjoituksiin tullaan vain terveenä
- Huolehditaan käsihygieniasta ennen ja jälkeen harjoittelun 
- Jokaisen aikuisen tulee huolehtia, että 2 metrin turvaväli säilyy

⬇︎Tutustu huolella yleisiin korona-ajan turvaohjeisiin ja noudata ohjeita taataksesi mahdollisimman turvallisen harjoitusympäristön itsellesi ja harjoituskavereille! ⬇︎

 1. Pidä hyvää huolta itsestäsi ja huolehdi turvaväleistä ja yleisestä hygieniasta omassa arjessasi liikuntaharrastuksen ulkopuolella. Omalla toiminnallasi pidät huolta myös muista.
 2. Et osallistu toimintaan sairaana, tai jos olosi on normaalista poikkeava tai mikäli perheessä on flunssaa tai olet altistunut koronavirukselle.
 3. Jos matkustat tai osallistut suuriin yleisötapahtumiin, harkitset omaehtoista karanteenia kunnes tiedät olevasi oireeton, seuraa myös ulkoministeriön matkustustiedotuksia (www.um.fi).
 4. Käytät vain omaa juomapulloa, peset kädet ennen ja jälkeen harjoituksien, yskit vain hihaasi ja pidät mahdollisimman isoa turvaväliä harjoituskavereihin, vähintään 2 metriä
 5. Harjoituksissa ohjaajamme huolehtii turvavälien säilymisestä.
 6. Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
 7. Seura on rajoittanut ryhmäkokoja, ryhmiin ei oteta ylimääräisiä osallistujia, eikä mukaan voi tulla ilman ilmoittautumista. Seuralla on oltava jatkuvasti tieto siitä, keitä harjoitustiloissa on tai on ollut.
 8. Ryhmien väliin on varattu riittävästi aikaa vaihdolle.
 9. Kaikki ryhmät kulkevat pääoven kautta, jonka Össin ohjaaja tulee avaamaan 5 min ennen ryhmän alkua – ole siis ajoissa paikalla. Sisään ei voi tulla edellisen poistuessa – vaan odota että ohjaaja tulee päästämään oman ryhmäsi sisään.
 10. Kontaktien välttämiseksi pukuhuoneiden käyttöä tulee välttää.
 11. Alle kouluikäisten huoltaja saattaa lapsen harjoituksiin, auttaa lasta pukeutumisessa ja huolehtia lapsen käsien pesusta. Huoltajan on käytettävä maskia ja huolehdittava, että turvaväli 2 metriä säilyy muihin.
 12. Harjoituksista tulee poistua ripeästi, eli olettehan ajoissa hakemassa lastanne harjoituksista.
 13. Virukseen sairastuneelle tai altistuneelle (karanteeni-tilanne) ei hyvitetä väliin jääneitä harjoituskertoja.
 14. Mikäli kausi keskeytyy, emmekä pysty järjestämään korvaavaa toimintaa, niin kausimaksusta palautetaan pitämättä jääneiden tuntien osuus. Maksunpalautuksista tarkemmin infoa  Hinnasto-sivulta.

COVID-19 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN

Tiedote 24.11.2021

KASVOMASKIT TAAS KÄYTTÖÖN

Palaamme tästä päivästä alkaen (24.11.2021) takasin aiempaan maskikäytäntöön rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta.
Kasvomaskia on käytettävä muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Ryhmäliikuntaohjaajien ei myöskään tarvitse käyttää maskia ohjauksen aikana. Lasten liikunnan ohjaajat sekä huoltajat ja lasten saattajat pitävät maskia koko ajan. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.
Ja edelleenkin kädet pestään /desinfioidaan aina ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen ja harjoituksiin tullaan vain terveenä. Täydennämme ohjeita suositusten muuttuessa.
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset#maskisuositus
#helsinkiliikkuu#össijumppaa#kasvomaskisuositus

TEMPPUKERHOLAISTEN KOTEIHIN TIEDOTE 31.10.2021

Koronrajoituksien hieman lieventyessä lasten saattajat voivat oleskella sisätiloissa, kunhan noudattavat voimassa olevia ohjeita.

Jatkossa 1.11.2021 eteenpäin huoltajat saattavat lapset liikuntasaliin ja lapsen saattaja huolehtii temppukerholaisen käsien pesuista tunnin alussa ja lopussa.

Temppukerhoihin tullaan ruokalan perältä, ovesta, josta pääsee pukukopeille pesemään kädet. Näin vältetään turhia kohtaamisia etusalissa harjoittelevien Flikun voimistelijoiden kanssa. Huoltajien tulee saattaessa huolehtia turvaväleistä muihin osallistujiin (2 m). Kaikkien yli 12-vuotiaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia, varsinkin jumppasalin kapealla käytävällä. Koulun tiloissa tulee välttää turhaa oleskelua. Odottakaa tunnin loppumista mieluummin koulun ruokalassa, kuin jumppasalin ahtaalla käytävällä. Mikäli teillä on vähäisiäkään flunssan oireita jääkää kotiin.

➜ Toiminta toteutetaan edelleenkin ilman lähikontakteja. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Ohjaaja joutuu välistä auttamaan lapsia tunnilla liikuntasuorituksissa. Lisäksi lapsilla on lyhyitä kohtaamisia keskenään, lapset käyttävät ja koskettelevat tunnin ajan samoja välineitä. Siksi käsienpeseminen ennen ja jälkeen tunnin on erityisen tärkeää.

Muista:
– Harjoituksiin tullaan vain terveenä
– Huolehditaan käsihygieniasta ennen ja jälkeen harjoittelun
– Jokaisen aikuisen tulee huolehtia, että 2 metrin turvaväli säilyy

Tiedote 24.3.2021

Juuri kaupungin liikuntapalveluista tulleen tiedon mukaan huhtikuu mennään samoilla tiukennetuilla turvaohjeilla ja rajoituksilla kuin maaliskuukin. Eli ainostaan lasten (vuonna 2008 syntyneet ja nuoremmat) toimintaa saa järjestää.

Huhtikuulle on suunnitteilla omatoiminen juoksukoulu ja sekä koulun lähimaastoon merkattu kuntopolku (tehtävärata). Kuntopolulla on 2-3 km matkalla kuvallisia kuntoilutehtäviä. Omat tehtävät perheille ja tehotreenajille. Ideana, että radan voi kiertää rennommin kävellen tai treenimielessä polkujuosten (vaikka useampi kierros).

Tiedote 28.2.2021

Maanantaista 1.3. alkaen ohjattua harrastustoimintaa voi järjestää kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa ainoastaan vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille.

Tästä johtuen 1.3.2021 alkaen jää pois FunActioin ryhmät.

Temppukerhot sekä EasySport 1.-2. luokka, 3.luokka, 4.luokka, 5.luokka 6.luokka jatkuvat tiukennetuin koronaturvatoimin.
1.3. alkaen jatkamme toimintaa normaalisti vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneiden kanssa. Olemme ohjeistaneet seuramme valmentajia suunnittelemaan harjoitukset siten, että turvavälit toteutuvat ja että lähikontaktit minimoidaan. Valmentajat, ohjaajat ja huoltajat huolehtivat yhteistyössä, että eri ryhmät eivät ole lähikontaktissa.

Uusia koronarajoituksia:
➜ Turvaväli 2 metriä
➜ Toiminta ainoastaan vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille turvallisuusohjeita noudattaen.
➜ Kaikki toiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten: oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

On tärkeää muistaa:
- Harjoituksiin tullaa terveenä
- Huolehditaan käsihygieniasta käyttäen aulassa tarjolla olevaa käsidesiä
- Maskin käyttö on pakollinen yli 12-vuotiailla, kun saatetaan alle kouluikäisiä lapsia
- Aulassa saa tulla vain yksi saattaja per lapsi ja jokaisen tulee huolehtia, että 2 metrin turvaväli säilyy
- Toivomme, että talvilomalta palaavat kiinnittävät huomiota koronaturvallisuuteen palatessaan harjoittelun pariin.

Tiedote 19.2.2021
Harrastustoiminnan rajoitukset jatkuvat 31.3.2021 saakka
Koronarajoitukset  jatkuvat aikuisten toiminnan osalta maaliskuun loppuun asti, ja aikuisten harrastustoiminta on edelleen tauolla 31.3.2021 asti.
Käynnistetyt lasten ja nuorten ryhmät jatkuvat tutuin voimassaolevin rajoituksin. Ensi viikolla (hiihtoloma) ei ole lastenryhmiä.
Seuraa perheitä ja aikuisjäsenistöä aktivoivia liikuntavinkkejämme: https://ostersundominsisu.fi/liikuntavinkit/
Jaamme ideoita, artikkejeja ja liikuntavinkkejä myös somekanavissamme.
Tiedote 31.1.2021

Lasten temppukerhot käynnistyvät 1.2.2021

Temppukerhot käynnistyvät 1.2.2021. EasySport ja FunActioin ryhmät käynnistyvät mahdollisimman pian, helmikuun aikana, saamme niiden käynnistämiseen liittyvää ajankohtaista tietoa tiistaina 2.2. Aikuisten toiminta (yli 20-vuotiaat) on toistaiseksi taolla ainakin 28.2. asti.

Tiedote 28.1.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi keskiviikkona 27.1.2021, että alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voi avautua Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 1.2.2021 alkaen terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Össin Temppukerhot käynnistyvät ma 1.2.2021
Ryhmien käynnistäminen ja ilmoittautumisen avaaminen vaatii vielä hieman valmisteluja, mm. ryhmäkoko, kuinka lasten saatto ryhmiin toteutetaan / huoltajat, hinnan tarkistus yms.. Avaamme ilmoittautumisen mahdollisimman pian. Kaikki entiset syksyllä mukana olleet ovat etusijalla ja heille varataan automaattisti paikka aiemmasta ryhmästä. Ryhmissä tulee silti olemaan tilaa uusille kerholaisille.

EasySport ja FunActioin ryhmät käynnistyvät pääosin 8.2.
Pyrimme käynnistämään EasySport ja FunActioin ryhmät pääosin 8.2. alkaen. Osa ryhmistä voi käynnistyä aiemmin, mutta meistä johtumattomista syistä kaikkia ryhmiä ei välttämättä pystytä avaamaan vielä helmikuussa ollenkaan. Tiedotamme viimeistään tiistaina 2.2. tarkemmin, miten ja milloin koululaisten EasySport ja FunActioin ryhmien käynnistäminen alkaa. Jotta saamme käynnistettyä ryhmät täysin turvallisesti ohjeita noudattaen, vaativat ne vielä huolellisia valmisteluita. Joudumme neuvottelemaan koululaisryhmien ryhmien käynnistämisestä sekä kaupungin liikuntapalvelujen että koulun kanssa. Toiminnassa on huomioitava tarkasti tilaan sopivat ryhmäkoot sekä koulun omat linjaukset tiloissa tapahtuvien vuorojen osalta.

Perhehulinat toistaiseksi taoulla
Lasten toiminnan käynnistäminen koskee alle 20-vuotiaiden liikuntaa, joten perhehulinat eivät käynnisty vielä. Helmikuun lopulla koordinaatiotyöryhä arvioi tilannetta uudelleen.

Kiitos kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä!

Tiedote 27.1.2021

Lasten liikunta käynnistyynee 1.2.2021

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat päättäneet avata rajoitetusti alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa 1.2. alkaen kaupunkien tiloissa. Päätös perustuu ennen kaikkea lasten ja nuorten kokonaishyvinvointiin. Päätöksellä halutaan myös ehkäistä lasten syrjäytymistä ja liikkumisen vähenemisestä aiheutuvia haittoja.

Näiltä näkymin Össin lasten ja nuorten liikunta käynnistyy 1.2.2021. Saamme 28.1. torstai-iltapäivänä asiasta tarkempaa tietoa, jonka jälkeen tiedotamme lisää. Aikuisten toiminta on edelleen taolla.

Helsingin, Espoon ja Vantaan ohjeet lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.

Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, jos heillä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useita ryhmiä, kunhan ne eivät ole keskenään kontaktissa.

Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamiseen voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pks-koronakoordinaatioryhma-lasten-nuorten-harrastustoimintaa-nuorisotyota-rajatusti?fbclid=IwAR1waQ4W4sz3gJGeafNCCeq-q-SjT_A7IPXDyTgoVpscZG78FSvuGluWn5w

Tiedote 7.1.2021
 
Össin toiminta on taolla 31.1.2021 asti koronarajoitusten jatkumisen vuoksi. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti liikuntapalvelun sisäliikuntatilojen ja koulujen liikuntasalien sulkua jatketaan 31.1.2021 saakka.
 • Lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia arvioidaan kuitenkin uudestaan jo koordinaatioryhmän kokouksessa 14.1.2021 epidemiatilanteen kehittymisen, virusmuunnoksen leviämisen tilanteen sekä valtioneuvoston mahdollisten uusien linjausten pohjalta.
 • Kaikki toiminta, myös omavalvontainen toiminta, saleissa on kiellettyä sulun aikana.
 • Tilanteen muuttuessa, tiedotamme asiasta.
Kannustamme ulkoiluun ja omaehtoiseen liikuntaan.
Össin liikuntavinkkejä ja jumppavideoita löytyy facebookista:
https://www.facebook.com/ostersundominsisu/videos
sekä liikuntavinkkejä nettisivuilta https://ostersundominsisu.fi/liikuntavinkit/
Tiedote 10.12.2020

Koronasta johtuva toimintarajoitus jatkuu 10.tammikuuta saakka. Össin kevätkausi on suunniteltu käynnistyväksi aikaisintaan 11.1.2021. 

Tiedote 29.11.2020

Koronapanepidemia on leviämisvaiheessa Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi tarkemmat rajoitukset ja suositukset 27.11., jotka vaikuttavat alla olevalla tavalla Össin toimintaan:

 • Vallitsevan korona-tilanteen takia syyskausi 2020 jouduttiin valitettavasti päättämään sunnuntaina 29.11.2020.
 • Össin toiminta on keskeytetty ajalla 30.11. – 20.12.2020
 • Toimintaa ei voi siirtää ulos
 • Össin syyskausi loppuisi 8.12. Kauden ollessa näin lopuillaan osallistumismaksuja ei palauteta.
 • Järjestämme korvaavana toimintana online-jumppatunteja sekä jaamme liikuntavinkkejä

  Korona-ajan liikuntavinkit ja online-jumpat on koottu yhteen paikkaan Össin nettisivuille: https://ostersundominsisu.fi/liikuntavinkit/

  Lista online-tunneista päivittyy nettissivuille. Tiistaina 1.12. ensimmäinen online kotitreeni Caritan ohjaamana: ÖssiFlow klo 18.30-19.30. Online-tunnit ovat nimensä mukaisesti katsottavissa vain suorina live-lähetyksinä ilmoitettuna ajankohtana, eikä niistä ei jää tallenteita verkkoon. Online-tunnit lähetetään Össin facebook-sivun kautta ja voit seurat niitä joko facebookin tai Össin nettisivujen kautta. Seuraa myös Össin joulukalenteria!

  Ajantasaiset tiedotteet lähetämme jäsenille sähköpostilla sekä julkaisemme Össin nettisivujen ajankohtaista osiossa https://ostersundominsisu.fi/ajankohtaista/

  Päivitämme tietoa mahdollista muutoksista ja vinkkaamme omatoimisesti tehtävistä kotiharjoittelusta ja jaamme liikuntavinkkejä nettisivuillamme sekä somekanavissa:

  Koronatilanteesta riippuen, järjestämme joululoman ajalle ”kinkkujumppia” sekä salibandya. Össin kevätkausi starttaa 11.1.2021.

  Lisäkysymykset voi tehdä sähköpostitse: info@ostersundominsisu.fi

   Tästä linkistä voit lukea tarkemmin Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksista:
  https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryhma-uusista-rajoituksista

  Tästä näet kattojärjestön Olympialiiton linjaukset ja koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun:
  https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

  Muistakaa liikkua rajoituksista huolimatta 😊

  Össi hallitus

  Tiedote 22.11.2020

  Salibandy peruttu ajalla 23.11.-13.12.2020. Salibandyn pelaajat ovat tervetulleita mukaan ryhmäliikuntatunneille. Ryhmäliikuntatuntien osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön, jonka vuoksi maanantain ja keskiviikoin tunneille ilmoittaudutaan per kerta ennakkoon. Jos muissa jumpparyhmissä osallistujamäärät nousevat, otamme niissä käyttöön ennakkoilmoittautumisen. Ilmoittautumislinkit löytyvät Össin netistä: https://ostersundominsisu.fi/ilmottaudu/

  Jumppareita on yhteensä 58 henkilöä. Jotta osallistumispaikkoja riittää kaikille halukkaille, toivomme, että varaatte per viikko paikan vain joko maanantain tai keskiviikon tunnille. Jonoon ilmoittautuminen mahdollista. Peruutukset tehtävä viimeistään 1 tunti ennen tunnin alkua. Perumatta jätetystä paikkavarauksesta veloitamme toimistomaksun 30 euroa. Össin toimihenkilöt varaavat oikeuden jakaa osallistujapaikat tasaisesti jumppaajien kesken.

  ON-LINE TUNNIT MA + KE
  Kun saamme kuvauskaluston ja striimausalustan kuntoon, lähetämme maanantain ja keskiviikon tunnit striimattuna suorina lähetyksenä, jolloin jumpata voi myös kotoa käsin. Tunneista ei jää tallenteita, eli ne ovat vain on-line samaan aikaan kuin tunti on koululla.

  MA TEHOTREENI klo 19-20

  KE SYKE & LIHASKUNTO KLO 18-19

  Erityisjärjestelyillä mahdollisestaan tilojen turvallinen käyttö koronaviruspandemian aikana. Kiinnitämme huomiota turvaetäisyyksiin ja korotettuun hygieniatasoon sekä noudatamme kokoontumisrajoituksia rajaamalla asiakasmääriä. Reagoimme nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja räätälöimme toiminnan sopivaksi covid-19 tilanteeseen. Toivomme teiltä myös ymmärrystä ja pyydämme jokaista huomioimaan poikkeustilanteesta aiheutuvat erityisjärjestelyt:  Lue tarkkaan Össin korona-ajan ohjeistus (pdf)

  TÄRKEÄÄ:

   • Yli 15-vuotiaat käyttävät kasvomaskia sisätiloissa. Urheilutilanteissa maskin käyttäminen on hankalaa, mutta maskia tulee käyttää saavuttaessa, vaatteita vaihdettaessa, odotettaessa omaa vuoroa sekä välineitä haettaessa varastosta. Lasten vanhemmat ja saattajat käyttävät maskia koko ajan.
   • Harjoituksissa kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: urheilijat, valmentajat ja toimihenkilöt. Näin rajoitetaan henkilökontaktien määrää. Valmentajat ja toimihenkilöt käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista.
   • Välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen.
   • Oman vuoron alkua odotetaan salin ulkopuolella ja turhaa oleskelua käytävillä vältetään, jotta ryhmät sekoittuvat mahdollisimman vähän.
   • Kaikki sisätiloihin tulijat pesevät kätensä saapuessaan ja poistuessaan tiloista. Tämän lisäksi käsidesiä on tarjolla harjoitusten aikana.
   • Välineet desinfioidaan aina toiminnan aluksi ja lopuksi.
   • Turvavälit pidetään kaikissa tilanteissa.
   • Pukuhuoneiden käyttöä vältetään.
   • Toimintaan ei osallistuta, jos ilmenee lieviäkin oireita.

   Velvoitamme kaikkia osallistujia käyttämään kasvomaskia oman ja muiden terveyten hyväksi. 

   Össin korona-ajan toimintaohje Syksy 2020

   Päivitetty ohje 2.10.2020

   Toivomme asiakkailta ymmärrystä ja pyydämme jokaista huomioimaan poikkeustilanteesta aiheutuvat erityisjärjestelyt.

   Liikuntatiloissa kiinnitämme huomiota turvaetäisyyksiin ja korotettuun hygieniatasoon sekä noudatamme kokoontumisrajoituksia rajaamalla asiakasmääriä. Erityisjärjestelyillä mahdollisestaan toiminnan järjestäminen ja tilojen turvallinen käyttö koronaviruspandemian aikana. Rajoituksia muutetaan ja päivitetään tarpeen mukaan, mikäli tilojen turvallinen käyttö sitä edellyttää.

   Korostamme jokaisen osallistujan omaa vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden viranomaisten ohjeita hygieniasta ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään.

   MITEN SINUN TULEE TOIMIA JÄSENENÄ?

   • Älä tule sairaana liikuntatunnille.
   • Rekisteröi itsesi tunnille (päiväkirjaan omalla kynällä rasti).
   • Kasvomaskia tulee käyttää kaikkien yli 15-vuotiaiden aina kun se on mahdollista. Maskin käytössä tulee huomioida siihen liittyvät ohjeet.
   • Pese kädet tai käytä käsidesiä ennen liikuntasaliin siirtymistä ja sieltä poistuttuasi.
   • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä vältä lähikontakteja muihin ihmisiin.
   • Pidä turvaväli 2 metriä henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin myös tunnille saapuessa ja sieltä poistuessa.
   • Puku- ja pesuhuonetilat eivät ole käytössä! Vaihda sisäliikuntavaatteet jo kotona, ennen liikuntapaikalle saapumista. Jos tämä ei ole mahdollista noudata riittäviä turvavälejä pukuhuonetiloissa ja vältä niissä pidempiaikaista oleskelua.
   • Älä mene saliin ennen oman vuoron alkua, jotta ryhmien sekoittumiselta vältytään.
   • Vältä myös ylimääräistä oleskelua odotustiloissa ennen ja jälkeen tunnin.
   • Sisätiloissa tapahtuvaan harjoitustoimintaan ei päästetä yleisöä. Jos odotat lasta käytävällä, pidä turvaväli muihin ja käytä kasvomaskia.
   • Käytä omaa jumppamattoa tai isoa pyyhettä lainamaton suojana.
   • Suosittelemme salihanskojen käyttöä tunneille.
   • Pidä 2 metrin turvaväli muihin liikkujiin.
   • Tunnit on suunniteltu siten, että fyysisiä kontakteja osallistujien välille ei synny.
   • Mahdolliset harjoitusvälineet ja matto desinfioidaan tunnin jälkeen jäsenien toimesta.
   • Tunnit päättyvät 5 minuuttia normaalia aiemmin, jotta osallistujat voivat tehdä tarvittavat puhdistustoimenpiteet ennen seuraavan tunnin alkua.
   • Käytä juomapulloa. Hanasta suoraan juominen on ehdottomasti kielletty.
   • Toimi tämän linkin hel.fi/helsinki/korona-fi ohjeiden mukaan, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan.

   Edellä mainitut ohjeet koskevat aikuisia ja lapsia sekä lasten saattajia.

   Osallistujamäärät:

   Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole rajoitettu viranomaisten taholta, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti. Össin ryhmät pidetään pieninä:

    • Ryhmäliikuntatuntien osallistujamäärä on 30 henkilöä.
    • Joogassa osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön ja jooga tunneille voi osallistua vain henkilöt, jotka ovat lunastaneet joogasta erillisen paikan. HUOM! Anytime-kortilla tai 14-krt jumppakortilla, ei voi osallistua joogaan.
    • EasySport, FunActioin ja perhehulinoissa osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön.
    • Lasten temppukerhoissa enintään 10 lasta.

   Koululaisten tunnit:

   Poikkeustilanteen vuoksi EasySport ja Fun Actioin -ryhmät ovat tänä syksynä koulu- ja luokka-astekohtaisia. Vain Sakarinmäen peruskoulun omat oppilaat voivat osallistua näille tunneille. Tunneille täytyy ilmoittautua ennakkoon, jotta meillä on kaikkien kävijöiden yhteystiedot olemassa. Osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön.

   Alle 7-vuotiaat osallistujat:

   Lasten temppujumppiin otetaan 10 osallistujaa. Temppuryhmiin tullessa huoltajien tulee huolehtia lasten käsien pesusta tai desinfioinnista. Sisätiloissa tapahtuvaan harjoitustoimintaan ei päästetä yleisöä. Jos odotat lasta käytävällä, pidä turvaväli muihin ja käytä kasvomaskia.

   Ohjaaja muistuttaa lapsia huolehtimaan turvaväleistä ja yleisestä hygieniasta tuntien aikana.

   Mukavia liikuntahetkiä ja turvallista syksyä!