Östersundomin Sisu – Össi ry shared a post

Östersundomin Sisu – Össi ry shared a post

Östersundom-seura ry

Hyvä östersundomilainen, haluatko yrittää vaikuttaa HSL:n lippu-uudistuksen meille kohtuuttomaan hinnanousuun? Tässä alla tietoa ja ohje toimintaan. Toimi nyt ja JAA VIESTIÄ naapureillesikin!

Reklamaatio HSL:lle tulisi tehdä MAHDOLLISIMMAN pian!!!

Reklamaatioaika palvelun tuottajalle (HSL) on lain mukaan 2 kk asiasta tiedottamisesta. 13.3. HSL:n sivuilla ja HS:ssä tiedotettiin lippu-uudistuksesta. HSL:n tiedote koteihin jaettiin 11.4. alkaen. Lippu-uudistus tuli voimaan 27.4.2019.

OHJEET:

Ensin tulee tehdä valitus HSL:lle: www. hsl.fi – palaute/moite. Palautteeseen tulee pyytää vastaus, joka tulee liittää valitukseen kuluttajariitalautakunnalle.

Sitten tulee ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan puhelimitse 029 5053050 tai sähköisesti. Ohjeet sivulla: www.kkv.fi. Vasta yhteydenoton jälkeen voi tehdä valituksen kuluttajariitalautakunnalle. www.kuluttajariita.fi. Käsittely on maksuton. Mitä useampi henkilö näin tekee sitä paremmat mahdollisuudet asialla on menestyä. Kuluttajaviranomaisella on mahdollisuus myös nostaa ryhmäkanne, kun asia koskee monia ihmisiä.

Valitukseen tarvittavia liitteitä hinnannoususta voi pyytää Anni Laaksolta: info@ostersundom-seura.fi

TAUSTAA:
HSL:n lippu-uudistus tuli voimaan 27.4. alkaen.
Östersundomilaisten Helsingin keskustassa A-vyöhykkeellä asioivien matkalippujen hinta nousee 96% ja opiskelijaliput kallistuivat 115%. HSL:n hallitus ei ole lukuisista seuramme yhteydenotoista huolimatta muuttanut hinnoittelua.
Östersundomin asukasyhdistykset yhdessä tekivät asiasta kunnallisvalituksen Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituksen teko oli mahdollista vasta maaliskuussa 2019, HSL:n hallituksen hylättyä yhdistysten tekemän oikaisupyynnön 5.3. Asian käsittely voi kestää vuoden.

Suuret hinnankorotukset ovat ristiriidassa kuluttajansuojan toteutumisen kanssa, siksi yksityishenkilöiden kannattaa valittaa omiin ja perheensä matkoihin kohdistuvista korotuksista Kuluttajaviranomaiselle (asukasyhdistykset eivät tässä tapauksessa voi).