Hip-hei! Näiltä näkymin Össin lasten ja nuorten liikunta käynnistyy Tiedotamme heti lisää, kun saamme…

Hip-hei! Näiltä näkymin Össin lasten ja nuorten liikunta käynnistyy Tiedotamme heti lisää, kun saamme…

Hip-hei! Näiltä näkymin Össin lasten ja nuorten liikunta käynnistyy 1.2.2021. Tiedotamme heti lisää, kun saamme virallisen vahvistuksen asialle.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat päättäneet avata rajoitetusti alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa 1.2. alkaen kaupunkien tiloissa.
Päätös perustuu ennen kaikkea lasten ja nuorten kokonaishyvinvointiin. Päätöksellä halutaan myös ehkäistä lasten syrjäytymistä ja liikkumisen vähenemisestä aiheutuvia haittoja.

Helsingin, Espoon ja Vantaan ohjeet lasten ja nuorten harrastustoimintaan
■ Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
■ Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
■ Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, jos heillä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
■ Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
■ Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useita ryhmiä, kunhan ne eivät ole keskenään kontaktissa.
■ Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
■ Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
■ Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamiseen voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
■ Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.